040 195 1434

Christer – Zenzia R – Cassini I ori, Stamm 3558